Altostratus: Srednje visok oblačni sloj koji zamućuje Sunce

Piše: Marko Posavec

Altostratus (As) je sivkast ili plavičast, srednje visok oblačni pokrivač. Može biti naboranog i vlaknastog izgleda, ili pak potpuno jednoličan. Često prekriva cijelo nebo ili njegov veći dio. Dijelovi su mu dovoljno tanki da se kroz njih Sunce barem nazire, kao kroz mliječno staklo, ali halo se ne pojavljuje. Ponekad se mogu vidjeti vijenac i irizacija.

Naziv na engleskom: altostratus
Ime dolazi od: lat. altum visok i stratus raširen, prekriven

Altostratus iznad kanala Drave kod Donje Dubrave
Altostratus u svojoj nešto manje jednoličnoj varijanti. Budući da se Sunce kroz njega nazire, riječ je o podvrsti translucidus. Snimio Marko Posavec, Donja Dubrava, 7. veljače 2016.

Altostratus je relativno tanak oblačni sloj, sastavljen od kapljica vode i kristalića leda. Često nastaje spuštanjem sloja cirostratusa, a s prolaskom fronte deblja se u nimbostratus i daje kišu ili snijeg. Stoga može biti predznak nadolazeće promjene vremena. Može nastati i stanjivanjem nimbostratusa, u tom slučaju obično označava prestanak kiše ili snijega. Sloj altokumulusa s obilnim virgama ledenih kristalića također može stvoriti altostratus.

Sunčeva svjetlost koja prolazi kroz altostratus obično je toliko zamućena da ne baca sjene, ali se jasno vidi gdje se Sunce i Mjesec nalaze (podvrsta translucidus). Ako se Sunce i Mjesec uopće ne vide, ni kao svijetle mrlje, radi se o debljem altostratusu (opacus). Altostratus valovitog izgleda je undulatus. Ako ima dva sloja na različitim visinama koji mogu, ali ne moraju biti spojeni, to je duplicatus. Radiatus je sastavljen od paralelnih pojaseva koji zbog učinka perspektive djeluju kao da se sužavaju prema suprotnim stranama horizonta. Ove posljednje dvije podvrste kod altostratusa su prilično rijetke.

Vrste altostratusa

Altostratus se ne dijeli na vrste jer je općenito jednoličnog izgleda i strukture. No, zato ima pet podvrsta:

Podvrste altostratusa

  1. duplicatus (As du) – altostratus koji se sastoji od dva oblačna sloja na različitim visinama koji mogu biti djelomično spojeni; ova je podvrsta rijetka.
  2. opacus (As op) – veći dio oblaka dovoljno je debeo da potpuno skriva Sunce i Mjesec.
  3. radiatus (As ra) – paralelni oblačni pojasevi koji izgledaju kao da se zrakasto sužavaju prema suprotnim stranama horizonta zbog učinka perspektive. Ova je podvrsta rijetka.
  4. translucidus (As tr) – veći dio oblaka dovoljno je proziran da se kroz njega vidi Sunce ili Mjesec (samo kao sjajne mrlje, mutnih rubova).
  5. undulatus (As un) – altostratus valovite strukture.

Dopunske odlike i pridruženi oblaci

Altostratus može imati tri dopunske odlike:

  1. mamma (As mam) – izbočine nalik dojkama ili vimenu s donje strane oblaka, džepovi hladnijeg zraka koji tonu ispod baze.
  2. praecipitatio (As pra) – oborina. Altostratus nije poznat po tome, ali u nekim slučajevima može dati kišicu ili snježić.
  3. virga (As vir) – pramenovi oborine koji ne dolaze do tla.

… i jedan pridruženi oblak:

  1. pannus (As pan) – mali, rastrgani oblačići ispod baze matičnog oblaka.

Kako razlikovati altostratus od drugih oblaka

Altostratus se razlikuje od cirusa (spissatus) po tome što je sive boje, za razliku od bijelog cirusa. Osim toga na njemu se može vidjeti vijenac, na cirusima ne, a za razliku od cirusa može imati i nešto slabe oborine.

Visoki, prozirni altostratus (translucidus) nalikuje cirostratusu, ali za razliku od njega dovoljno prigušuje Sunčevu svjetlost da na tlu nema sjena. Sunce je samo svijetla mrlja i nema haloa. Ponekad ga je teže razlikovati od altokumulusa i stratokumulusa; ima jednoličniji izgled od njih, ali može imati nešto strukture.

Niski, deblji altostratus (opacus) sličan je nimbostratusu. No, kroz nimbostratus se ne vidi Sunce, tamniji je od altostratusa i za razliku od njega ne može imati mammatuse. Osim toga i baza mu je jednoličnija. Noću ih je teško ili nemoguće razlikovati. Prednost treba dati oborini: ako pada kiša, snijeg ili ledena zrnca, oblak je (vjerojatno) nimbostratus.

Od stratusa se razlikuje po tome što su Sunce i Mjesec gledani kroz altostratus zamućeni, dok ih kroz stratus vidimo prilično jasno. Boja altostratusa nikad nije sasvim bijela, uvijek je malo sivkasta, sjenovita.

Nešto složeniji slučaj je razlikovanje debljih, neprozirnih altostratusa (opacus) i stratusa (nebulosus opacus). Neprozirni altostratus vjerojatnije će barem negdje pokazati položaj Sunca. Oba oblaka mogu dati snijeg, no kod altostratusa će biti nešto jači. Kiša i ledena zrnca svojstveni su altostratusu, a rosulja i zrnat snijeg stratusu. Ako se vide mammatusi, riječ je o altostratusu. Osim toga, ako ih dulje promatramo, možemo odrediti rod pomoću toga što se stratus obično pojavljuje zasebno, a altostratus u društvu viših oblaka.

Poveznice

WMO International Cloud Atlas: Altostratus
What’s This Cloud: Altostratus