Cirokumulus: Sitne grudice visoko na nebu

Piše: Marko Posavec

Cirokumulus (Cc) je tanak, visok oblak u obliku bijele krpe, pokrivača ili sloja. Sastavljen je od vrlo malih elemenata, kao od zrnaca ili nabora koji mogu biti spojeni ili razdvojeni. Manje-više su pravilno poredani. Većina elemenata manja je od jednog stupnja.

Naziv na engleskom: cirrocumulus
Ime potječe od: lat. cirrus čuperak, pramen, kovrča i cumulus hrpa, gomila

Cirrocumulus stratiformis undulatus (lacunosus)
Cirokumulus vrste stratiformis s miješanim podvrstama undulatus i lacunosus. Foto: Marko Posavec, Koprivnica, 19. 11. 2023.

Cirokumulus je oblak sastavljen od sićušnih, sićušnih oblačića. Ponekad je ta zrnata struktura jasno vidljiva, a nekad svi ti njegovi sitni elementi izgledaju spojeni. Nalazi se vrlo visoko, u gornjoj troposferi, i jedini je oblak koji na tim visinama ima grudastu strukturu nalik kumulusima. Budući da je jako visoko, grudice su mu naizgled sitne.

Slični su cirusima i cirostratusima, ali za razliku od njih nikada nisu vlaknasti. Također, na cirokumulusima ne vidimo halo – ali možemo vidjeti irizaciju i vijenac. Kao i altokumulusi, cirokumulusi mogu biti “ovčice” i prekriti nebo simpatičnim malim oblačcima. Ako nam se posreći da ih vidimo u vrijeme Sunčeva zalaska, prizor može biti uistinu veličanstven.

Cirokumulus je razmjerno rijedak oblak. Od deset glavnih rodova oblaka, on i kumulonimbus u prosjeku se najrjeđe vide.

Vrste cirokumulusa

  1. Cirrocumulus stratiformis (Cc str) – cirokumulus u obliku relativno prostranog pokrivača ili sloja, možda s manjim rupama ili prekidima.
  2. Cirrocumulus lenticularis (Cc len) – glatke krpe cirokumulusa u obliku leće ili badema. Često su vrlo izdužene i obično imaju jasne, oštre rubove. Lećasti cirokumulusi većinom su odvojeni od drugih oblaka i na njima se ponekad vidi irizacija.
  3. Cirrocumulus castellanus (Cc cas) – neke grudice cirokumulusa pokazuju okomiti razvoj u obliku malih kula ili tornjića koje se izdižu iz zajedničke vodoravne podnice. Kutna širina tih kula uvijek je manja od jednog stupnja kad ih gledamo najmanje 30° iznad horizonta. Znak su nestabilnosti na toj razini.
  4. Cirrocumulus floccus (Cc flo) – cirokumulus sastavljen od vrlo malih pahuljica ili grudica nalik sićušnim kumulusima čiji su donji dijelovi više ili manje iskidani. Kutna širina tih pahuljica uvijek je manja od 1° kad se gledaju najmanje 30° iznad horizonta. Kao i Cc castellanus, i floccus je znak nestabilnosti na toj visini. Ponekad i nastaju iz castellanusa kojima se raspadne podnica.
Cirrocumulus undulatus
Cirokumulus podvrste undulatus. Foto: Marko Posavec, Koprivnica, 19. 11. 2023.

Podvrste cirokumulusa

  1. Cirrocumulus lacunosus (Cc la) – cirokumulus prošaran malim, više-manje pravilno raspoređenim okruglim rupama od kojih mnoge imaju resaste rubove. Takav oblačni pokrivač ili sloj često podsjeća na mrežu ili saće.
  2. Cirrocumulus undulatus (Cc un) – valovit cirokumulus. Može pokazivati jedan ili dva sustava valovitih uzoraka.

Dopunske odlike

  1. Cirrocumulus cavum (Cc cav) – rupe ili kanali u oblacima, često s ledenom virgom u sredini, nastali prolaskom zrakoplova. Vidi se nešto rjeđe nego na altokumulusima, ali češće nego na stratokumulusima (→ rupe u oblacima).
  2. Cirrocumulus mamma (Cc mam) – izbočine nalik na vime ili dojke koje vise ispod oblaka; džepovi hladnijeg zraka koji se spušta.
  3. Cirrocumulus virga (Cc vir) – pramenovi i zavjese oborine koja ne dolazi do tla.

Cirokumulus umjetnog podrijetla

  1. Cirrocumulus homomutatus (Cc homut) – cirokumulus nastao od kondenzacijskog traga zrakoplova.
Cirokumulus
Sitne grudice odaju da je riječ o cirokumulusu. Posebno je lijep obasjan posljednjom svjetlošću Sunca. Snimio Marko Posavec, 7. rujna 2020.

Kako razlikovati cirokumulus od drugih oblaka

Cirokumulus se od cirusa i cirostratusa razlikuje prvenstveno po tome što pokazuje zrnatu strukturu. Nije vlaknast poput cirusa ni jednoličan poput cirostratusa. Inače se svi ti oblaci nalaze na istim visinama i često se vide istovremeno na nebu. Neke njihove oblike nije lako razlikovati.

Cirokumulus i altokumulus imaju mnoga zajednička obilježja. Osnovna razlika je u tome što je cirokumulus na većoj visini pa su njegovi elementi manji, kutne širine do 1° (kad ih gledamo najmanje 30° iznad horizonta). Osim toga, altokumulusi su češće sami na nebu dok su cirokumulusi skloni družiti se s cirusima i cirostratusima. Valja spomenuti i da su cirokumulusi rjeđi od altokumulusa i ako vidimo nebo pokriveno “ovčicama”, to su vjerojatnije altokumulusi.

Vijenac i pasunce na cirokumulusu odnosno cirostratusu
Optičke pojave mogu nam pomoći pri raspoznavanju oblaka. Ovdje vidimo vijenac oko Sunca, što zajedno s malom veličinom elemenata oblaka i odsustvom zasjenjivanja ukazuje na cirokumulus. No, desno vidimo pasunce što otkriva da je na slici i sloj cirostratusa. Zelena okrugla mrlja sasvim desno odbljesak je unutar objektiva mobitela. Snimio Marko Posavec, Koprivnica, 6. listopada 2019.

Više fotografija

Poveznice

WMO International Cloud Atlas: Cirrocumulus
What’s This Cloud: Cirrocumulus