Cirostratus: Neugledan oblak sa specijalnim efektima

Piše: Marko Posavec

Cirostratus (Cs) tanak je i proziran oblak koji poput vela prekriva cijelo nebo ili njegov dio. Može imati vlaknast ili blago valovit izgled. Cirostratus je oblak koji najčešće stvara halo i srodne pojave. Ponekad je toliko blijed da ga je bez haloa teško uopće i prepoznati.

Naziv na engleskom: cirrostratus
Ime dolazi od: lat. cirrus čuperak, pramen, kovrča i stratus raširen, prekriven

Cirostratus i halo polumjera 22 stupnja
Cirostratus (vrste fibratus) i halo polumjera 22 stupnja. Snimio Marko Posavec, Koprivnica, 6. veljače 2023.

Cirostratus je visoko u troposferi: nalazimo ga između 6 i 13 kilometara iznad tla. Na tim visinama vrlo je hladno pa su oblaci građeni od kristalića leda. Sami po sebi, cirostratusi nisu jako zanimljivi oblaci. Mogu biti samo proziran veo preko neba (nebulosus) ili imati blago vlaknastu (fibratus) strukturu, možda lagano valovitu (undulatus).

Kada sloj cirostratusa prekriva nebo te prigušuje ili razlijeva Sunčevu svjetlost, kažemo da je to “mliječno nebo”. Sam po sebi cirostratus ne donosi oborine, ali može biti predznak nadolazeće promjene vremena. Njihova je pojava znak povišene vlažnosti gornje troposfere. Stoga, kad su cirostratusi na nebu, možemo očekivati deblje i dugotrajnije kondenzacijske tragove zrakoplova.

Vrste cirostratusa

  1. Cirrostratus fibratus (Cs fib) – vlaknasti veo cirostratusa u kojem se mogu uočiti tanki nabori. Može se razviti iz cirusa vrste fibratus ili, rjeđe, spissatus.
  2. Cirrostratus nebulosus (Cs neb) – magličasti veo cirostratusa bez uočljive strukture. Ponekad je tanak i praktički nevidljiv, a ponekad deblji i lako prepoznatljiv.
Cirrostratus nebulosus i Sunčev halo
Cirostratus (vrste nebulosus) i Sunčev halo. Snimio Marko Posavec, Koprivnica, 11. travnja 2023.

Podvrste cirostratusa

  1. Cirrostratus duplicatus (Cs du) – cirostratus sastavljen od dvaju ili više slojeva jednog iznad drugoga koji mogu, ali ne moraju biti povezani.
  2. Cirrostratus undulatus (Cs un) – sloj cirostratusa valovitog oblika.

Dopunske odlike i pridruženi oblaci

Nema.

Kako razlikovati cirostratus od drugih oblaka

Cirostratus je sličan cirusu. No, za razliku od njega, cirostratus je obično prostraniji sloj ili veo; cirus je skloniji pojedinačnim pramenovima i uočljivim elementima. Deblji cirus može sakriti Sunce ili Mjesec, što kod cirostratusa nije slučaj. Kad se vidi halo, na cirostratusu je obično puna kružnica, na cirusima samo dijelovi ili ulomci.

Cirokumulus nije jednolične građe kao cirostratus već je sastavljen od vrlo malih pojedinačnih elemenata, kao grudica ili zrnaca. Ako se takvi elementi ne vide i oblak je više nalik na sloj, vjerojatnije se radi o cirostratusu. Na sličan se način razlikuje i od altokumulusa: nema jasno raspoznatljivu strukturu niti se vidi izraženo zasjenjivanje. Na cirostratusu se ne može vidjeti irizacija, ali zato – za razliku od cirokumulusa i altokumulusa – ima razne haloe.

Cirostratus i altostratus mogu izgledati vrlo slično. Ako se vidi Sunčev ili Mjesečev disk, oblak nije altostratus jer on ili potpuno skriva Sunce i Mjesec ili ih pokazuje samo kao mutne svijetle mrlje (osim kad su nisko na horizontu). Ako se vidi halo, to ne može biti altostratus. Uz to, cirostratus nema oborine ni virge i sporije se mijenja od altostratusa.

Cirostratusi se mogu pobrkati s vrlo tankim stratusima koji, kad su na manje od 45° od Sunca, ponekad izgledaju vrlo bijelo (inače su sivkasti). Za razliku od njih, cirostratusi su bijeli najvećim dijelom, mogu biti vlaknasti i često pokazuju halo. Stratusi imaju pojave iz obitelji haloa vrlo rijetko, kad je temperatura iznimno niska pa mogu sadržavati male kristaliće leda.

Suha mutnoća može izgledati kao cirostratus i on se zapravo teško vidi kroz nju. Suha mutnoća je uglavnom mliječnog izgleda ili ima lagane žućkaste i smećkaste nijanse. Cirostratus može mjestimično biti sivkast samo ako su mu dijelovi zasjenjeni, inače je potpuno bijele boje.

Poveznice

WMO International Cloud Atlas: Cirrostratus
What’s This Cloud: Cirrostratus