Opisani halo

Piše: Marko Posavec

Opisani halo optička je pojava iz obitelji haloa. To je blijedi oval ili oblik “leptirovih krila” oko Sunca, nastao spajanjem tangentnih lukova. Kad je Sunce visoko, poklapa se s halom polumjera 22°.

Naziv na engleskom: circumscribed halo

Opisani halo
Opisani halo. Unutarnji prsten je obični 22° halo, a vanjski je opisani. Sunce je bilo visoko pa se gotovo poklapaju. Blijeda polukružnica koja prolazi kroz Sunce na gornjoj polovici fotografije je parhelijska kružnica. Jarke plave linije lijevo i desno od Sunca su odbljesci u objektivu. Snimljeno mobitelom, autor Sandro Puncet, Lošinj, 19. svibnja 2023.

Opisani halo počinje u obliku tangentnih lukova. Kad je Sunce više od 29° iznad horizonta, tangentni lukovi se spajaju u oblik “leptirovih krila”. To je početni oblik opisanog haloa, ali i najmanje sjajan. Kako se Sunce uspinje, opisani je sve bliže halou polumjera 22°. Kad je Sunce više od 70° iznad horizonta, teško je razlučiti opisani od običnog haloa.

Pogledajte interaktivni primjer na Atmospheric Optics

Ovaj oblik haloa stvaraju kristali leda istog oblika kao i oni koji stvaraju običan 22° halo. To su šesterostrane prizme u obliku “stupića”. Razlika je u njihovoj orijentaciji. Dok 22° halo stvaraju kristali neuredne ili nasumične orijentacije, oni koji stvaraju opisani uredno su položeni horizontalno. Duga os uglavnom im je paralelna s horizontom. Oko duge i vertikalne osi mogu rotirati na bilo koji način, dokle god je duga os paralelna s horizontom, a vertikalna okomita na njega. Zbog te slobode u rotaciji ovaj halo ima tako neobičan oblik.

Simulacija opisanog haloa izrađena pomoću programa HaloSim
Simulacija opisanog haloa na kutnoj visini Sunca od 40°. Ovaj “viseći” ovalni oblik nastaje spajanjem gornjeg i donjeg tangentnog luka. Kako se Sunce uspinje, ovaj halo postaje sve bliže kružnom obliku i sve sličniji 22° halou. Iznad 70° gotovo ih je nemoguće razlikovati. Simulacija u programu HaloSim autora Lesa Cowleyja i Michaela Schroedera. © L. Cowley i Michael Schroeder. Sva prava pridržana.

Kako ih razlikovati

Kad je Sunce visoko, ovalni opisani halo vrlo se dobro poklapa s kružnim halom polumjera 22°. Ponekad ih je teško ili nemoguće razlučiti. No, ako je Sunce na velikoj kutnoj visini – recimo u kasno proljeće ili ljeti oko podneva – i halo je sjajan, izraženih boja, vjerojatno se radi o opisanome.

U nekim slučajevima vidljivi su samo fragmenti opisanog haloa. Tada su jedini znak njegove prisutnosti mjestimična sjajnija područja haloa polumjera 22°.

Opisani halo iznad doline Neretve
Sjajan opisani halo iznad doline Neretve. Lijevo i desno od Sunca može se primijetiti da se opisani i kružni 22° halo (ovdje prilično blijed) ne poklapaju. Kad je Sunce visoko, a halo sjajan, vjerojatno je opisani. Autor fotografije: Matko Suton, dolina Neretve, 3. kolovoza 2014.
Gornji tangentni luk kada je Sunce već dovoljno visoko da bi se vidio opisani halo.
Gornji dio opisanog haloa. Sunce je bilo 36° visoko, dakle ovo je još do maloprije bio gornji tangentni luk. Iznad 29° tangentni lukovi pretvaraju se u opisani halo. Snimio Marko Posavec, 25. srpnja 2017.