Kapljice i ogib

Aureola
Svetački sjaj
Irizacija: Oblaci u duginim bojama
Glorija
Peludni vijenac
Vijenac ili korona: Šareni prstenovi oko Sunca i Mjeseca
Maglena duga