Sjene kondenzacijskih tragova

Piše: Marko Posavec

Sjene kondenzacijskih tragova tamna su područja zraka ili drugih oblaka kojima kondenzacijski tragovi zrakoplova zaklanjaju Sunčevu ili Mjesečevu svjetlost. Često se vide kao tamne crte uz tragove zrakoplova, a mogu biti i projicirane ispred ili iza njih te na slojeve oblaka.

Naziv na engleskom: contrail shadows

Kondenzacijski trag i njegova sjena
Sjena traga zrakoplova koji dolazi iz smjera Sunca pruža se ispred njega. Percepcija nam možda sugerira drugačije, ali sjena se nalazi ispod traga. Snimio Marko Posavec, 11. 3. 2013.

Bijeli kondenzacijski tragovi ponekad imaju tamne pratioce. Dok se pružaju preko neba osvijetljeni Sunčevom ili Mjesečevom svjetlošću, često možemo zamijetiti utvarne sive ili crne linije koje ih slijede poput sjene. A upravo o tome se i radi. Poput svih drugih oblaka, i oni nastali prolaskom zrakoplova također zaklanjaju Sunčevu svjetlost, što znači da bacaju i sjene.

→ Sjene oblaka

Sjene zrakoplovnih tragova najčešće vidimo kada su blizu Sunca ili Mjeseca. Ako uz kondenzacijske tragove na nebu ima i drugih oblaka, pogotovo koprenastih cirusa ili cirostratusa, ponekad i cirokumulusa ili altostratusa, sjene tragova lako će se ocrtavati na njima. Što je trag gušći ili deblji, sjena će biti vidljivija. Također, jasnije će se ocrtavati što je manja udaljenost od traga do oblaka, dok se još ne stigne raširiti udaljenošću i raspršiti u atmosferi.

Kondenzacijski trag i njegova sjena
Kondenzacijski trag Boeinga 747 i njegova sjena. Je li trag iznad ili ispod oblaka, što mislite? Odgovor potražite niže u tekstu. Snimio Marko Posavec, 13. 3. 2013.
Kondenzacijski trag, njegova sjena i iridescentni oblaci
Kondenzacijski trag i njegova sjena na nižem oblaku (dolje lijevo). Oko Sunca se lijepo vidi irizacija na oblacima, koja nema veze s tragom aviona. Snimio Marko Posavec, 9. 10. 2012.

Nešto rjeđe događa se da zrakoplov leti neposredno iznad sloja oblaka koji je dovoljno debeo da sam zrakoplov i njegov trag ne vidimo, ali nije dovoljno gust da u potpunosti zakloni Sunčevu svjetlost. Altostratus je često takav. Tada primjećujemo samo tamne ravne crte na oblaku.

Sjene kondenzacijskih tragova u obliku slova X
Ne, ovaj “X” nije napravio galeb. To su sjene dvaju kondenzacijskih tragova koji se nalaze iznad sloja cirokumulusa. Snimio Marko Posavec, Rovinj, 25. 8. 2013.
Satelitska snimka Hrvatske 27. studenog 2020.
Sjene debljih tragova mogu se vidjeti na oblacima ispod njih. Ovako to izgleda na satelitskim snimkama. Izvor: Sat24, 27. 11. 2020.
Kondenzacijski tragovi i njihove sjene
Kondenzacijski tragovi i njihove sjene. Pogledajte kako je oblik tragova precrtan na njihovu sjenu na oblacima. Snimio Marko Posavec, Bilogora, 12. 10. 2013.
Kondenzacijski tragovi zrakoplova pri čemu jedan baca sjenu na drugi
Ponekad trag može baciti sjenu na drugi trag, poput ovog prizora. Tamniji dio najsvježijeg traga sjena je traga koji se pruža po lijevoj strani fotografije. Trag na kojem je sjena i inače je tamniji od ostalih jer je 1) najnoviji pa time i najgušći, 2) najdeblji jer ga je ostavio najveći avion koji je u to vrijeme prolazio, 747 (na slici). Snimio Marko Posavec, 14. 3. 2023.

Sjene ispred tragova

Ako nam zrakoplov dolazi točno iz smjera Sunca (ili Mjeseca), sjena će se pružati ravno ispred ili, rjeđe, iza njega. Svjetlost putuje pravocrtno, što znači da čak i ako zrakoplov baš tada skrene, sjena će se nastaviti pružati ravno.

Kondenzacijski trag i njegova sjena koja se pruža ravno ispred traga
Primjer sjene kondenzacijskog traga zrakoplova koji dolazi iz smjera Sunca. Naša je zvijezda na zalasku, ali još uvijek osvjetljava trag ponajviše odozgo. Doduše, budući da dolazi iz smjera Sunca pod malim kutem, sjena je ukupna sjena cijele dužine traga. Snimio Marko Posavec, 17. 6. 2022.
Sjena kondenzacijskog traga zrakoplova koji skreće
Sjena kondenzacijskog traga zrakoplova koji skreće nastavlja se pružati ravno. Zašto ne vidimo sjenu dijela traga koji skreće? Taj dio traga više ne dolazi iz smjera Sunca. Njegova je sjena previše blijeda da bi se vidjela. S druge strane, sjena dijela traga prije skretanja kumulativna je sjena cijele dužine traga i stoga je puno uočljivija. Snimio Marko Posavec, 11. 5. 2019.

Jesu li tragovi iznad ili ispod oblaka

Sjene kondenzacijskih tragova ponekad predstavljaju zanimljiv izazov našoj percepciji. Jesu li iznad ili ispod oblaka na kojima se ocrtavaju?

Ako je Sunce vrlo nisko nad horizontom, tada su stvari jasne: Sunce osvjetljava trag zrakoplova odozdo i sjena je projicirana prema gore. No, ako je Sunce visoko na nebu, tada trag nužno mora biti iznad oblaka, premda ponekad ne izgleda tako. Na to se osvrnuo i Les Cowley na Atmospheric Optics.

Kondenzacijski trag i njegova sjena
Kondenzacijski trag i njegova sjena. Leti li zrakoplov iznad ili ispod oblaka? Snimio Marko Posavec, 12. 11. 2023.

U takvim situacijama često nam se može činiti da je zrakoplov ispod oblaka i da ga nešto osvjetljava odozdo pa da baca sjenu uvis na oblak. Osobito kada je oblak tanak pa se kondenzacijski trag jasno vidi; teško nam je pojmiti da ga možemo lako vidjeti kroz oblak pa ga percipiramo kao bližega od “pozadinskog” oblaka. Možda nas zbunjuje Sunce prema kojem gledamo; uglavnom smo navikli gledati sjene na suprotnoj strani od izvora svjetlosti.

Stvarnost je ipak drugačija. Sunce ne može osvjetljavati kondenzacijski trag odozdo, osim ako je na samom horizontu, dakle na izlasku ili zalasku, ili tik ispod njega*. U svim drugim slučajevima Sunčeva svjetlost obasjava ga odozgo. Ako vidimo sjenu, ona mora biti na oblačnom sloju ispod zrakoplova, koliko god nam se činila projiciranom na sloj oblaka iznad traga.

Zrakoplovi lete na 10 – 12 kilometara visine. Njihov je horizont puno širi i dalji od našega. Posljedica toga je da ih Sunce može obasjavati još neko vrijeme nakon što je za promatrača na tlu zašlo.

Dvostruke i višestruke sjene

Sjene kondenzacijskih tragova mogu biti rasute nebom kada su izmiješane s visokim oblacima pa može nastati pravi vizualni nered. Pogledajte recimo ove fotografije:

Kondenzacijski tragovi i njihove sjene
Snimio Marko Posavec, 15. 2. 2014.
Kondenzacijski tragovi i njihove sjene
Snimio Marko Posavec, 15. 2. 2014.

Što tu baca koju sjenu teško je reći, a neke tragove ni ne vidimo jer su iznad oblaka.

U slučaju da su na nebu dva koprenasta sloja oblaka blizu jedan drugome, sjena kondenzacijskog traga bit će dvostruka jer, naravno, sjena pada na oba. Izvrstan primjer je na Earth Science Picture of the Day iz 2017. Još jednu neobičnu situaciju opisala je Claudia Hinz (ime na koje ste zasigurno naišli ako ste čitali o atmosferskoj optici) na blogu Atmospheric Phenomena.

Kondenzacijski trag, njegova sjena i pasunce
Kondenzacijski trag nalazi se pod takvim kutem da baca dugu, tamnu sjenu. Iznad njega vidljivo je pasunce. Snimio Marko Posavec, okolica Ravne gore, 30. 8. 2014.
Sjena kondenzacijskog traga
Na ovoj slici vidi se i dio traga koji baca sjenu na oblak ispod sebe. Trag se pruža i dalje od oblaka, naizgled kroz prazan zrak. No, znamo da zrak nikada nije sasvim prazan: tamo je ili vrlo tanak, gotovo nevidljiv cirostratus ili neka mutnoća, vlaga, dim, prašina… Na isti način u “praznom zraku” vidimo sutonske zrake i sjene oblaka. Snimio Marko Posavec, 6. 5. 2012.
Sjene kondenzacijskih tragova na sloju altokumulusa
Sjene kondenzacijskih tragova na sloju altokumulusa. Snimio Marko Posavec, Koprivnica, 23. 3. 2024.
Boeing 747 i oštre sjene
Oštre, dobro uočljive sjene Boeinga 747 i njegovih tragova. Snimio Marko Posavec, 10. 4. 2024.

Više primjera i poveznice