Svijetlije nebo unutar duge

Piše: Marko Posavec

Svijetlije nebo unutar duge pojava je do koje dolazi zbog toga što kapljice vode šalju svjetlost i unutar kruga duge, ne samo u njegov raznobojni obod. Ima ih, međutim, manje pa je i svjetlost tamo slabija, bez boja.

Glavna i sporedna duga uz svijetlije nebo unutar kruga duge
Glavna i sporedna duga uz jasno svijetlije nebo unutar duge. Autor: Marko Posavec, Koprivnica, 2. lipnja 2016.
Duga s prekobrojnim lukovima
Svijetlije nebo unutar luka glavne duge. Autor: Marko Posavec, Zagreb, 3. lipnja 2009.

Vratimo se nakratko na putanju zraka svjetlosti u kapljici vode. Polumjer duge je 42 stupnja jer je to najveći kut pod kojim se zrake svjetlosti mogu vratiti iz kapljice i stvoriti dugu. Kapljice koje izlaze pod većim kutem ne stvaraju dugu. No, zrake koje se vraćaju pod manjim kutem također su dio duge. One nisu tako brojne pa je ta svjetlost, unutar kruga duge, manjeg intenziteta.

Pogledajte interaktivni primjer na stranici Atmospheric Optics

Duga je najsjajnija između 40 i 42° jer se u tom području iz kapljica vraća najviše zraka svjetlosti. Izvan 42° zrake se ne vraćaju i tamo duge više nema. Unutar tog kuta zrake se i dalje vraćaju, ali ih je manje. To ponekad možemo vidjeti: kada je nebo unutar duge svijetlo, svijetlije od okolnoga. Na neki način, to je također dio duge.

Glavna duga šalje tu dodatnu svjetlost unutar svog luka. Sporedna duga šalje ju izvan svojega. Rezultat je tamniji pojas neba između glavne i sporedne duge: Aleksandrova tamna vrpca.